" බ්‍රාහ්මණ VS ශුද්‍ර "බ්‍රාහ්මණ කුලයේ දුවකි නුඹ
ශුද්‍ර කුලයේ මවකි මම 


මාවත දිග පෙම් හමුවට යන නුඹ
ඒ මාවත පිරිසිඳු කරන මම

කුඩයක නෑ මට
හිස් වැසුමක නෑ මට
අත් බෑගයක නෑ මට
උස් අඩි සෙරෙප්පු නෑ මට

ඉදල් තලය ඇත මට
රබර් කෑලි දෙකක ඇත මට

නුඹ මම, අහස පොළව ලෙස
ජිවත් වෙමු අපි
එකම අහස යට
එකම පොළව මත


| අනූ පෙරේරා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment