" විදී ගස හා විදි කත "| අනූ පෙරේරා 

පොලීස් හෝල්ට් එකෙන් බැහැල පා(ර්)ක් එක පාරේ #java #institute 
එකට සුපුරුදු විදියට ගමන් ගන්නා මම සුපුරුදු දසුන් දකින්නට පටන් ගතිමි.

දිනෙන් දින වෙනස් වන .....

#YMBA ශාලාවට රිංගන්න දැවැන්ත උත්සාහයක යෙදෙන ඇත්තෝ,
පා(ර්)ක් එක තුල රාගික සිතුවිලි වල ගිලුන ප්‍රේමයෙන් මුසපත් වුවන්,
ඒවා බලමින් විවිධ ආතල් ගන්නා තවත් සමහරුන්,
ළමා උද්‍යානයේ රංචු ගැසුන කොළු කණ්ඩායම්,

අතර
නොවෙනස් .....


මාවත අසල මා ආදරණියතම "මාර" රුක්‍ෂය,
සැමදා එකම ඇඳුමින් සැරසුන කෙසඟ කාන්තාව 


හුදු වෙනස් වන දේවල් දෙස ඇසින් බැලුවද නොවෙනස් දේ දෙස මා බැලුවේ හදවතිනි
හදවත විවර වුනු " මාර රුක්‍ෂය " සහ " කෙසඟ කාන්තාව "

නුඹ ගමන් කරන පා(ර්)ක් පාර,
නුඹ පෙම් කෙලින පා(ර්)ක් පාර,

" මාර රුක්‍ෂය " පසු කරන්නට ප්‍රථම මා ඊට මෘදු ස්පර්ශයක් දෙන්නට අමතක කරන්නේ නැත.
මා ඔබ හා පෙමින් වේලි ඇත. අජීවී නුඹ හා මාගේ බැඳීම කෙසේ විස්තර කරම්ද
මා මිතුරියකගේ #public #figure මිස් ඔටාරා ට හිමි වන විට
මාගේ #public #figure වනුයේ නුඹයි, මාර ගස නුඹයි

තවද

අදින් වෙනස් වූ තවත් දෙයකි, කුමක්ද ?
බෑගයට එක් බත් පතක් වෙනුවට බත් මුල් දෙකක් හිමි වීමයි
අද මා නොකා නුඹට පුජා කල බත් මුල වෙනුවට
හෙට මම සහ නුඹ කන බත් මුල් දෙකයි
බෑගය හැර බත් මුලක් ගෙන නුඹට තිලිණ කිරීමට මා දෑත් ලජ්ජා නොවේ
මා දෙස අවඥාවෙන් බලන්නන්ට මම ශාප නොකරමි
නුඹට මේ තත්වය උදා කරදුන් නුඹේ දරුවන්ට මම ශාප කරමි
නුඹයි අහිංසක කෙසඟ කත නුඹයි 


Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment