" සුදු දියණියේ " | මල් පෙරේරා 

- ආදරණිය මිත්තනියකගෙන් මිණිබිරිට 

උදාවෙන මතු අනාගතයට
දෑස් දල්වා සිටින දියණියේ
තුනුරුවනේ ගුණ බලෙන්
බෝ රජිඳු අසිරියෙන්
නිදුක් සුව ප්‍රඥාව 
වැඩි සියළු ගුණ නුවණ
සැමට ආකර්ෂ වන 
උතුම් ගුණ දම් සුවඳ
ලං කරන දිවිමගට 
ලොවෙන් පැසසුම් ලබනු මැන
මංමුලා වන නිසරු කෝලම් 
පිරි පවතී දස අතින්
යන්න නිවැරදි මාවතේ ඔබ 
හොඳ නරක අවබෝධයෙන්

බාධකද මැඩලමින් 
දිරිය දියණිය වෙමින්
නෙතු පිරිය උපදවන 
රුව සිරිය වඩවමින්
ගුරු දෙගුරු සිත් සනසමින් 
ලෝකයම ජය අරන්
නිල් අඹර දිදුලවන 
පහන් තරුවක් ලෙසින්
බෝධිසත් ගති වලින් 
සත් පියුම පුරවමින්
මිනිස්කම හඳුනන්න 
දයාබර හදවතින්
යොදා නැණ උත්සාහය 
ප්‍රගුණ කර සිත් සතර
ජීවිතය ඵල දරා 
රන් කිරුල හිස දරන්
සුභ යෝග මතු වෙමින් 
පෙර සසරේ පින් බලෙන්
ජයසංඛය ලෙසින් 
වාසනා ගෙන එමින්
ඔබේ පුංචි නිවහනට 
එලිය දෙන නිසි ලෙසින්
මැණික් පහනක් වෙන සුදු දුව 
පතන්නෙමු හද සෙනෙහසින් 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment