" ආයු බෝ වේ "

 | අනූ පෙරේරා 

-In a Relationship with Life

දෙහදක් ආදරයට ආදරයෙන්
හේමන්තයේ සීතලේ වෙලෙමින්
උණුහුම් වෑහුණු නුඹේ ලයෙන්
පිහිටක් පැතුවා හෙමින් හෙමින්

ආගන්තුකයෙකි මගෙහි සිතේ
එනමුත් ආදරයක් ඉපිද ඇතේ
නුඹේ ඇස් අස්සේ මා ඇත්තේ
ස්පර්ශය දැන් නම් දැනෙයි හදවතේ

සුළගේ එවන්න පණිවිඩයක්
පිළිතුරු ගෙනේවි මල් කළඹක්
ඉඩ දෙන්න හිනැහි විනාඩියක්
අඩුවක්, දැන් නෑ මේ සුසුමක්

කළු සුදු නෑ මේ ජිවිතේ
මුහු කරමු පාට සමගින් ජිවිතේ
දෙන්න-එන්න විනෝද වසන්තේ
නව රටා එක් කරමු සිත මත්තේ

ඔබ ඒද මා හා නටන්න
මම එන්නද ඔබ හා නටන්න
යුග ගීයක තනුවක් තනන්න
හැකි වේවිද එය හා ගයන්න

නොපෙනී යන දේ ගියාවේ
පැමිණෙන මාරකෙත් හොඳ වේ
වටිනාකමක් ඇති නම් සිනාවේ
නුඹට ජිවිතේ ආයුබෝවේ


Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment