" පමා විය ආලය "


සිත්තම් මායා | තිළින නදීශාන් 

මුකුලිත මලක් යම් දිනකදි පරවෙනවා
විහිදුනු සුවද යම් දිනකදි නැතිවෙනවා
එය දැන හැදින අප නිති ඉක්මන් වෙනවා
එය වරදක් ද මම ඔබගෙන් විමසනවා

සුන්දර සපුව මම දැක දින දෙක තුනකි
හදවත තුලින් පෙම් දහරක් පැනනැගෙති
එය පවසන්න යැයි හදවත්  නිති කියති
එනමුදු එයට තව කල් ඇති බව හැඟෙති 

හදවත් ගැබෙ ආල කුසුම් පැන නැගුනේ 
එනමුදු ටික කලක් නිහඩව කල් යන්නේ
තුන්මස් ගෙවි දින තුනකුත් ගත වෙන්නේ
නෙත් අද්දර මගේ සිහිනය බොඳ වෙන්නේ

දවසක් බස් රථය තුල මා ඉඳ ගෙන ඉද්දි
පෙම් බස් කියන ජොඩුව බස් රියේ ඉද්දි 
මා පෙම් කල කුසුම නටුවෙන් ගිලිහෙද්දි
හදවත ගිනි ගනි මා ඉඳ ගෙන ඉද්දි

සීතල සුවඳ මුළු හදවත සලිත කලා
පැහැබර නුවන මුතු වැස්සක් පතිත කලා
නාඹර හදට පෙම් දහරක් එකතුකලා
සිත තනි වුන දුක හදවත මිලින කලා

Share on Google Plus

About Siththam Maya

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment