" උපන්දින දිල් "| අනූ පෙරේරා 

සොඳුරු දිනයකි නුඹට අද දින 
කියයි සැමදෙන සතුට අද දින 
බලනු පොඩියක් යලිත් හෙට දින 
නුඹත් වයසට යාවි දින දින 

දුවේ නුඹ නොම තරුණ වන්නේ 
වයසටයි මේ හෙමින් යන්නේ 
මායාව අප වටේ ඉන්නේ 
පරිස්සම නිති සපයා ගන්නේ 

මං මුලාවුණු මිනිස් පහසේ 
නුඹත් කැකුලක් ඔවුන් අස්සේ 
ක්‍රියා නොම වෙයි කියන බහසේ 
අතේ දුර නම් හොඳයි සිත්සේ 

සුරතල් සිනා පරයන් හට දෙන්න එපා 
එම සිනා දැක මනු වස් වදින්නෙපා 
නුඹට නොදැනීම නුඹ රැවටෙන්න එපා 
ලෝකය විසයි එහි කටුවක් වදින්නෙපා 

දුවකට සෙනෙහෙ ඉතිරි යන මවක මෙන් 
ඔවදන් දෙන්නේ හදවතින්ම මගේ මෙන්
තරහට නෙවෙයි මම බනින්නේ සැරට මෙන් 
මව ඉවසයිද දූ වැරැද්ද කරන මෙන් 

සුභ උපන්දිනක් ඇය හට මා පතන්නෙම් 
සියක් ආයු ගෙන නුඹ ජිවත් වෙනවානම් 
අද දින පමණ නොව ආසිරි ගෙනෙන්නෙම් 
අවසන් හුස්ම හෙළනා තුරු තුටු ගෙනෙයිනම්

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment