නුඹ මගෙම වීසිත්තම් මායා | තිළිණ නදීශාන් 

සිහින පියාපත් හදවත් ගැබේ වැදි
අඳුරු මතක සිත තුල නැලවෙමින් සැදි
නෙලුමක සදිසි මගේ ලොව අද කැඩි බිඳී 
පෑරුණු සිතක් සමඟින් දුක් ගොඩක් විඳි 


ඔබගේ නොවන බව මා හැමවිට දැන උන්නා
එනමුදු ඔබගේ වන්නට සිහිනය මැවුනා
ඔබගෙන් ලැබුනු ඇරයුම වෙත හිස නැමුනා
හැම දේ පසේක දා ඔබ මා ලොව රජ කෙරුනා


දින ගතවෙවි මාසයකුත් ගත වෙන්නේ 
රජකම පසෙක දා මා හැර පැන යන්නේ
ඔබ මගේ බිසව යැයි ඔබ මට බහ දුන්නේ
දැන් වෙන කෙනෙකු ඔබ ලොව බිසවුන් වන්නේ


ඔබ මා බැඳුනු දින සිට සිදුවු සැම දේ
මාගේ සමරු තුල මා සිහි ලියා තිබේ
ආලය කියන වචනය මගේ සමරු පොතේ 
නොලිය ඉන්ට සිතුවේ ඔබ වෙන්වු දවසේ.

- සටහන තිලා 
Share on Google Plus

About Siththam Maya

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment