කෙල්ලෙක් නිසා - Because of a GIRL


කෙල්ලෙක් නිසා - Because of a GIRL

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

අනේ හදවත 
කියන දේ අහලා 
නිකං හිටපං 
පිස්සු කෙලින්නේ නැතුව 
මොකට නහිනවද 
කෙල්ලෙකුට 
මොනවා 
කෙල්ලෙකුට 
ඔව් ඕයි 
කෙල්ලෙකුට 
ඒකද මේ අර 
පැතිරෙන්නේ 
හර්ෂ - ප්‍රසාද්
වේදිකාවට 
ඇයි ඇයි මොකද 
මොනවා අහනවද 
විරසකයක් විනා 
ඕපේ හොයන්න 
එන්න
බලන්න
" කෙල්ලෙක් නිසා "
කොහෙද කොතනද 
ඉවසපන් බං ඉවසපන් 
ළඟදීම මේ ළඟදීම  

- අනූ 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment