ටීවී එකත් හින්දි වෙලා


ටීවී එකත් හින්දි වෙලා 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

ලංකාවේ නිර්මාණකරුවන්
හිඟ තැනක්ද ?
ලංකාවේ අනගි කලා නිර්මාණ
බිහිනොවන්නේද ?
එසේ නම් ඇයි ?
යාබද හින්දු දේශයේ 
අනගි කලා නිර්මාණ 
අමු අමුවේ 
අපේ උන්ගේ හඬින් 
උන්ගේ හින්දි 
අපේ සිංහලේට 
හිරු කරන මේ සෙල්ලම 
හිරු තව හොඳා 
දෙරණ ?
මා වඩාත් ආසා කළ 
එක් නාලිකාව 
සැනෙන් 
තවත් එක් නාලිකාවකම විය 
තුහ් නොදොකින් 
හින්දි දොඩන උන්ගේ දේවල් 
අමුවට කොපි කරන්න 
එපා බොලව්
ලංකාවෙත් ඉන්නවා පොරවල් 
සුපිරි පොරවල් 
අවාසනාවට උන්ට සල්ලි නෑ 
උන්ගේ හොඳ නිර්මානේ කොරන්න 
කවුරුත් සල්ලි දෙන්නෙත් නෑ 
හිරු ටීවී, ටීවී දෙරණ 
බෝලාලට කියන්නේ 
ටීවී එක ඉස්සරහා 
ඇස් උලච්චි 
කරගත්තම 
දැනෙන්නේ 
මේ ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා 
නෙවෙයි 
ඉන්දියාවේ ඉන්නවා කියලයි 

- අනූ 

  
Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment