අළුත් කාලේ සිංදු


අළුත් කාලේ සිංදු 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

මෙහෙම ගියොත් 
අපිට වෙන්නේ
හැමදාමත් 
කිච වෙන්නට 
ඇයි කියලා 
අහන්නේ ඇයි 
සිංදුද මේ 
දැන් හැදෙන්නේ 
පරණ පරම්පරා හතක් 
එහා ඉඳන් හූ කියන්නේ 
හදපල්ලකෝ 
හොඳ ගීයක් 
උන්ගේ හූව 
කැපිලා යන්න 
ඇත්ත තමයි වෙලාවකට 
පරණ උනත් උන් කියන්නේ 
කෝපි කාලේ 
වගේ නෙවෙයි 
තාක්ෂනේ 
තියෙනවානේ 
හදමු හදමු 
හොඳ ගීයක් 
වේදනාව 
නැති ගීයක් 

- අනූ 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment