උඹලයි අක්කයි


උඹලයි අක්කයි 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

මේ අස්ථීර ලෝකේ 
මටම කියලා බැඳීමක් 
හදාගන්නවා තරම් අමාරු 
වෙන කිසිදෙයක් නෑ
ඊටත් වඩා 
මට එපා කියන්න බැරි තරමට 
උඹලා මට ලං වෙලා 
පණ ඉල්ලුවොත් දෙනවද ?
ඔව් උඹලා දේවි 
මට සහතිකයි 
මොකද 
මම දැක්කා 
මම වින්දා 
උඹලා මාව පරිස්සම් කරන හැටි 
උඹලගෙම කෙනෙක් වගේ 
මගේ ගැහැණු ගත
කාමයෙනේ දැවෙන  
පිරිමි පරාණ වලින් 
හුළඟවත් නොවැදෙන්නට 
කළ පරිස්සම 
උඹලා කවුද ?
නෑ මම කියන්නෑ 
මේ කියන්නේ උඹලට 
ෆැන්ටසි වචන 
උනන්නේ නෑ මට 
උඹලගේ සෙනෙහස 
විස්තර කරන්නට 
දෑතම විදා 
වැළඳ ගන්නට 
බය නෑ ඔය පිරිමි ගත 
මට උඹලව විශ්වාසයි 
හරියටම 
එක බඩවැල කැඩුනා මෙන් 

- අනූ 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment