මතෙහි රස


මතෙහි රස 

සිත්තම් මායා | තිළිණ නදීශාන් 

සිත මිහිරිමයි හදවත නම් නෑ සැලුනේ
මල් නොව ඔබයි මුලු ලොව සුවඳක් මැවුනේ
නෙතු මුතු ගලයි සිත නිහඬව කල් යන්නේ
මව් පිය සෙනේ සිත ගැඹුරෙම තැවරෙන්නේ


ඔය රුව දකින විට හදවත සලිත වුවා
වේවැල අතට ගෙන තුන හතරක් ගැහුවා
මගේ නෙත නොවේ ඔය නෙත කඳුලැල් සැලුවා
මාපිය සෙනේ එය දැයි මට නොතේරුනා


දන්කුඩ බතක රසයක් මට නොතේරුනේ 
සැමදා ඔබම එය රස විඳි නිසා අනේ
දවසට දෙකට හිතවත් උන මිතුරු සෙනේ
එක එක විසට මා හුරු කලේ මුලාවිනේ

දවසක් මතින් මත් වි මම ඉන්න විට 
මගේ පියතුමා මට හමුවුනේ කරුමෙකට
කිසිදා නොසිතු ලෙස වුන මේ සිදුවීම 
අවසන් උනේ පෝරකයට ගිය දාට


මිතුරනි හොඳින් අහගෙන ඉන්නට මේවා
නිකමට නෙමේ කරුමේට සිදු වුන ඒවා 
කවදා නොයන නිරයට යන මග ගාවා
නැවති සිටිමි මති මිතුරන් එනම නිසා

- තිලා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment