මිණි මිණි පොද වැටේවි


මිණි මිණි පොද වැටේවි 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

සමකල නොහැක 
එකඳු ගීයක් 
Playlist ටොප් වී 
මගේම තිබුනද
ශිකේ ශිකේ 
එවන් ගී දහසක් 
කන් පිනවාලූ 
රාගය නොවෑහෙන 
ගී ගායනා කලාවු 
එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහත්තයෝ 
එවන් පද ලියූ 
තනු සෑදූ 
සියලු සුපහන් සිත් 
අද විරලයි 
" fuck bitch "
වචන අතරේ 
" අද හොඳම දවස ඔබ එනවානම් " 
යැයි කියවෙන්නේ නැත 

- අනුවා 


Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment