නිරුත්තර සෙබළා


නිරුත්තර සෙබළා 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

සුදු නංගියේ 
ටිකක් එහාට වෙනවද 
කියාගන්න බැරි තරමට 
පොදු දුම්රියේ
කට පිරෙන්නට සෙනඟ 
සිකුරාදාවක 
හවස් යාමයක 
දුම්රිය ගමන 
අසීරු බව 
නොදන්නවා නොවෙයි 
නුඹ අසාවි 
සැපට යන්න 
වාහනයක් ගනින් ලෙසට 
දේශයක් රැකගැන්මට 
නික්මුන මම 
මුදල් හම්බ නොකලෙමි 
මිනිස් ජීවිත හම්බ කලෙමි 
කැපකිරීමක අතුරු ප්‍රතිඵලය 
පාදයක් අහිමි විය 
කාරි නෑ 
නුඹලා මට ණයගැති නෑ 
නුඹලාගේ වියදමින් 
මා නැවත 
පාදයක සුව විඳිමි 
ලස්සන සුදු නංගිට 
ජැක් ගැසුවා නොවේ 
එක් පාදයකට 
බර වෙන්නට සිටියා 
එතැන නුඹ සිටියා 
" මොනවද අයිසේ බලු වැඩ කරන්නේ ?" 
මා මුදවා ගත් සමාජයක් 
ප්‍රශ්න කලා 
මා නිරුත්තරයි 
මට නුඹලා තේරෙන තරමට 
නුඹලාට මා තේරෙන්නේ නෑ 
කාරි නෑ 
සමාජයට 
මා වලත්ත සෙබලෙක් වෙන්නම් 
මේ සමාජයේම 
උත්තරීතර සෙබලෙක් වන්නට 
මාගෙ මරණය මා වෙත පැමිණෙන්න 

- අනුවා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment