ආශා | The Taste


ආශා | The Taste 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

අපි හැමදාම කරන්නේ අඬන එක 
ලද දෙයින් කිසිම විටෙක සතුටක් නෑ 
අපිට නොලැබෙන දේකට 
හැම මොහොතකදීම අපි පෙම් කරනවා 
ලැබෙනකම් පෙම් කරනවා 
අසීමිතව පෙම් කරනවා 
ඒත් ඒක අපිට ලැබුණ දවසක ?
කිසිම විටෙක සෑහීමක් නෑ 
ඊටත් පස්සේ 
ඊටත් එහා ගිය දේකට 
පෙම් බඳිනවා 
එසේ නම් බුදුන් වහන්සේගේ 
දේශනාවන් සනාතයි 
අපි තවමත් 
පෘතග්ජනයෝ 
තවමත් හැඟීම් දැනීම් 
දැනෙනවා අපිට 
ආශාව මර්ධනය වී නැත අපගේ 
කෙසේ නම් අපි මේ සසර 
හමාර කරන්නද 
යළිත් වඩින්න හැකි නම් 
ඔබට බුදු පියාණෙනි 

- අනූ 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment