ඔහුට අපි කියන්නේ තාත්තා කියලා


ඔහුට අපි කියන්නේ තාත්තා කියලා 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

මෙලොව අති උත්තරීතර 
පදවීන් යුවළ 
එකක මව් පදවිය වන විට 
අනෙක පිය පදවියයි 
ළදරුවෙකු මෙලොවට බිහිවන 
ප්‍රථම නිමේෂයේ සිට 
හුස්ම පවා කැපකිරීමට 
අසීමිත බලයක් ලැබෙන්නේ 
ඒ පදවීන් තුල ඇති උත්තරීතර බව නිසාම විය හැක 
ඔහු මේ කෑගහන්නේ කුමක් වෙනුවෙන්ද 
සාමාන්‍ය ලෝකයේ අසාමාන්‍ය මිනිසෙකු උන පළියටයි 
තමන්ගේ බිරින්දෑ අසාමාන්‍ය වගකීමක් 
ඔහු දෝතට දුන් නිසයි 
බස් රථයේ සෙනඟ අතරින් 
මට ඇසුනේ
ඔහුගේ අදෝනාවයි 
ඔහුගේ බැගෑපත්වීමයි 
කුමක් වෙනුවෙන්ද ? කා වෙනුවෙන්ද ?
තමන්ගේ එකම පුතා වෙනුවෙන් 
ඔහුගේ හෑල්ල මට වැදගත් නැත 
ඔහු කරන්නේ මුසාවාද සත්‍යද 
තීරණය කිරීමට ද මට බැහැ 
නමුත් 
මා දුටුවා 
ඒ කඳුළු 
මා ඇසුවා 
ඉකි අතරේ හිර වුනු වචන 
පිරිමි ඇස් තෙත් වන්නේ 
හුදෙක් හදවතේ උපරිම තැනට 
දුක එන්නත් වූවාම නිසා 
මා සතුව තිබූ උපරිම මුදල් නෝට්ටුවෙන් 
ඔහුට සම්මාදම් උනෙමි 
එය ඔහුට ප්‍රමාණවත් නොවේවි 
නමුදු මා හදවතින්ම 
ඔහුගේ පුතුට 
ආශිර්වාද කළෙමි 
රුපියලක දෙකකට වඩා 
ආශිර්වාදයේ වටිනාකම අසීමිත විය හැක 

#අනුවා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment