මම මේ ට්‍රයි කරනවා


මම මේ ට්‍රයි කරනවා

මම මේ ට්‍රයි කරනවා | අනූ පෙරේරා

මම මේ ට්‍රයි කරනවා
මගේ කැළඹුන හිත
එක්තැන් කරගන්ට
අම්මපා කෝ මේ හිත
මේ මෙතනමයි තිබුණේ
දැන් නෑ
GPS අවශ්‍යයි වගේ
නැතිවෙන හිත හොයාගන්න
ඒ හින්දම
වචන ඉවර වෙලා
අළුතෙන් හිතන්න වෙයි වගේ
අළුත් වචන සෙට් එකක් එක්ක
බහින්න වෙයි වගේ
සිත්තම් මායාවට
නැත්තම්
කැළඹුන හිත
එක්තැන් කරගන්න වෙයි
බලමුකෝ
මම මේ ට්‍රයි කරනවා
ගිලුන වචන ටිකක් ගොඩ ගන්න
“ හච්චෝ.....න් ”
එකක් දෙකක් ආවා වගේ
බලමුකෝ
මම මේ ට්‍රයි කරනවා
අළුත් ස්ටයිල් එකකට
අළුත් වෙන්ට
බලමුකෝ
මම මේ ට්‍රයි කරනවා


#අනුවා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment