කට්ට


කට්ට 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

මට නම් හිතෙන්නේ 
මිනිස්සුන්ට කරදර වෙන්න ඕනේ 
ඒ අත්දැකීම විඳින්නට ඕනේ 
ඒ දුක දැනෙන්න ඕනේ 
ජීවිතේ ඇද වැටීම් තියෙන්න ඕනේ 
දුක හිතේ පුරවාගෙන 
පිටස්තරයට හිනා වෙලා ඉන්න ඕනේ 
සරලවම 
කට්ට කාල තියෙන්න ඕනේ 
එතකොටයි 
ජීවතේ ගැටගහන බව දැනෙන්නේ 
ඉබේ ගන්නා හුස්ම 
යතාර්ථයක් බව තේරෙන්නේ 
හැබැයි දෙයක්,
මම නම් රෙකමදාරු කරන්නේ 
#හිනාව 
කාටත් යහපතයි 

#අනුවා 
Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment