ආලය මිතුරු දම


ආලය මිතුරු දම

සිත්තම් මායා | තිලිණ නදීශාන් 


ආලය මිතුරු දම යන පද දෙක අතර
යහමින් වෙනස් වු අරුතක් ඇත මිතුර
ඔබ හට මිතුරු පෙම බෙදුවද මම නිතර
ආලය පුදන්නට අවසර නැත ඔබට


එක දෙක වසරේ සිට අප ආ මේ ගමනේ
කිසිදින මෙලෙස ලං වේ යැයි නැත හැගුනේ
බස් රිය තුලදි පසුදින අප මුණ ගැසුනේ
පසුවයි මිතුරු දම දැඩි වී දලූ නැගුනේ


කම්මුල් දෙකයි කන කැමයි මගේ දිවියේ
ඇස් දෙක පියෙන තුරු මතකයේ රැදි තිබේ
ඔය නෙත ගැහෙන විට මගේ නෙත සලිත උනේ
ආලය නිසා නොව මිතුදම දැඩි බැවිනේ


ඔබ හට පුංචි කරදරයක් වන විටදි
පණිවුඩයකට පිලිතුරු පත් නැති විටදි
අපේ මිතුදමට එරෙහිව උන් එන විටදි
හදවත් ගිනි ගනි මා ඉදගෙන ඉද්දි


සිත ඇතකට හාවී ඇති බව හැගුනා
මංගල දිනට ඇරයුම් පත මට ලැබුනා
එම ඇරයුමට යනු කෙලෙසද සිත ඇසුවා
අපේ මිතුදමට සදාතනික තිත තැබුවා


මල නටුවෙන් ගිලිහි ඇතට ගියද
මතකය තාම මා ලග ඇත නිති නිබද
ඔබ හට ඇහැක් වෙලාවක් ඇති විටක
පණිවුඩ පතක් පුලුවන්නම් එවනු මැන

#තිලා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment