පොඩි මිනිහා


පොඩි මිනිහා 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

රූස්ස ගසක් 
දිනෙක පීදෙන පැළයක් 
හැබැයි 
ශක්තිමත් 
පදනමක් 
ඕනෑ 
එහෙනං කොහොමද 
පොඩි මිනිහව 
සමාජයක් 
අවතක්සේරු කරන්නේ 
ෂාරුක් කියපු කතාව හරි 
Don't Underestimate the power of a common man
බලමු 
කවද්ද මිනිස්සු 
මේක තේරුම් ගන්නේ කියලා 

#අනුවා  

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment