රිඇක්ෂන්


රිඇක්ෂන් 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

සමහරවිට 
ඉස්සරහට 
පිහියෙන් අයින්න වගේ 
වචන පිට වේවි 
මගේ කටින් 
හිත රිද්දගන්න 
ඔට්ටු නෑ 
මොකද 
ඒ අවස්ථාව 
උදාකරගන්නේ 
උඹේම 
ක්‍රියාකලාප නිසා බව 
සිහිතබාගන්න, 
හොඳින් 
කටපුරා 
හිනාවෙලා 
ඉඳින් 
මගේ රිඇක්ෂන් එක 
කෝමද බලන්න 

#අනුවා  
Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment