ඕම යං


ඕම යං

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

අක්කණ්ඩි
උඹහැලා
සුද්දගේ බාසාවෙන් කොටන
රොමෑන්තික කවි පංති වලට
සිත්තම් මායාවට ගොඩවදින
බොහෝමයක් දෙනා
හරි හිතයි 
හරියට උන්
සීනි වලට ඇදෙන 
ඇඹලැයියෝ වාගේ
හරි පෙරේතකමට 
ඒ ගැන කතා කරනවා
මේ මාත් එක්කලා
උඹට දැන් හරි ඉල්ලුමයි
පපුකිනිත්ත කඩාන යන 
සංතෝසයක් 
මේ අකුරු අස්සේ හැංගිලා තියෙනවා
උඹට දැනේද 

#අනුවා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment