මායාමායා

සිත්තම් මායා | තිලිණ නදීශාන් 

පෙරදින ඔබට හමුවුන ඔහුවත් අද හමුවුන මාවත්
දෙනයන ලෙසට රැකගනු මැන එය වැදගත්
වැඩියෙන් හෙමින් ඔහු හට ඔබ සැලකුවත්
ලෝවටම නොසගවා ඉනු මැන එය මගෙ උරුමය වුවත්


දවසින් දවස මතකයටම එකතු වුන
දුක්බර දින ගොඩක් තිබුනා ඈත දින
එක කුස එකට වැඩුනද අප දෙදෙනාම
කෙල්ලෙක් නොවන කොල්ලෙක් උනේ ඇයි මමම


පෙර මතු බවේ මා කල ඒ පාපයට
ගොරහැඩි හඬක් ලැබුනේ නැත මගේ කටට
පැද්දෙන ගමන දුටු විට කොල්ලන් මටද
සූ සූ ගෑවේ කෙල්ලෙක් යනු දුටු ලෙසට


ලොව මට ගැරහුවද මා මක් කරන්නද
සිතුවිලි ගෙදර සිර කොට තැබුමට හැකිද
ලොව මට කෙල ගසා මා පිලිකුල් කලද
මට ඇති එකම හීනය වෙදදුරු පදවිය ගැනුම


කෙල්ලෙක් කොල්ලෙක් වී ඔබ ඉපදුන පිනට
ඇයි කෙල ගසා නිගරු දෙන්නේ අපෙ පවට
ඔබ හට මෙවන් බිලිදෙකු ඉපදුන විටෙක 
පාරට නොදා හැදුවොත් දෙවඟනකි ඔබ...


#තිලා 


Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment