පොෂ් කෙල්ලෝ


පොෂ් කෙල්ලෝ 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

දනිහෙන් ටිකක් උඩට ඇඳගත්තම 
ලිප්ස්ටික් කියුටෙක්ස් ටිකක් උලාගත්තම 
පොඩි පොඩි කඩු කෑලි සිංහල අතරට දැම්මාම 
kfc , mac වලින් ලන්ච් එක ගත්තම 
odel , kelly felder ඇඳුම් ඇන්දාම 
චූටි චූටි ඉංගිරිසි ජෝක්ස් වලට 
කට කොනකින් හිනා උනාම 
සමාජයක් 
උන්ට පොෂ් කෙල්ලෙක් කියනවා නම් 
එතැනින් එහා කිසිම තර්කයක් 
මම ගෙනහැර පාන්නේ නැත 
මොකද 
මම උන්ව විෂයක් ලෙස හදාරා නැති නිසා 
හැබැයි මට අනුව 
පොෂ් හී අරුත 
සරාගීත්වය නම් නොවෙයි 

#අනුවා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment