අප්පච්චි ඈතයි වගේ


අප්පච්චි ඈතයි වගේ 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

ආදරේ නැතිද 
අපිට 
ඉස්සර වගේ 
ඈතයි වගේ 
දැනෙනවා 
දැන් ළඟ නෑ වගේ 
අම්මාත් එක්ක අහනවලු 
තොරතුරු අපගේ 
ඇයි අපි එක්ක කතා නැත්තේ 
අප්පච්චියේ 
ඉස්සර මෙහෙම නෑ 
අපි කදේට වැටුනාම 
මතකද 
අපි 
හවස තේ වෙලාවට 
විස්කෝතු එක්කලා 
යහමෙට ඉඟුරු තේ බොන අතරේ 
කේලම් තෝලම් ඔක්කොම 
ඔයා එක්කලා කිව්ව හැටි 
දැන් හැමදේම 
අම්මට විතරක් වෙලා 
අපිත් එක්කම 
අපේ ආදරෙත් 
අම්මටම 
සින්නකර වෙලා 
ඇයි ඒ 
අප්පච්චි 
ඇයි ඒ ?

#අනුවා 
Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment