රුහුණු කුමාරිය හරස් විය


රුහුණු කුමාරිය හරස් විය 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා
පස්වරු 4.30 
දෙහිවල දුම්රිය ස්ථානය

මේ යමක් කුරුටු ගෑමට 
හොඳම වෙලාවයි
බාගෙට බැහැගෙන යන ඉරත් එක්ක
ලවණපිරි හුලං එක්ක
මටත් හිතුනා 
ජීවිතේ මුහුකරලා 
මුහුදෙන් එහාට යවන්න
කපූර් සහ පුත්‍රයන්ගේ 
බෝල්නා සිංදුව 
ඈතින් ඇහෙන 
මුහුදු සද්දෙත් එක්ක
අගේට තනු අල්ලයි 
අත්පුරා ගින්දර පච්ච කොටාගෙන
රේල්පාරට මූණ උලුක් කරගෙන 
ලැයිම් වල කොල්ලො 
බීඩි කොටයක් 
හරිම සුහදව අතින් අතට හුවමාරු කරගනිත්
ඊට එහායින් 
පොල්ගහකින් වැටුන 
කුරුම්බැට්ටියක් සමඟ 
බෝලගෙඩියක් වගේ 
බලු පැටියෙක් 
සෙල්ලම් කරයි
තව දෑ දැක්මට දෑස පිං මදිය
රුහුණු කුමාරිය හරස් විය

#අනුවා

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment