ඇයට ඇය මචං වියඇයට ඇය මචං විය

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

කිටි කිටියේ හිරකරගත්
ඔෆිස් කිට් තුන හතරකි
කටවල් කතුර මුවහත් කලාක් මෙනි 
මොරටු දුම්රියේ එක් තැනක් 
අයිතිකරගෙනම සිටිති
පෙර ආත්ම වල
ඝන්ඨාර පූජාව 
මැනවින් ප්‍රගුණ කර ඇත
මා ඔවුනට ඉස්සරහාය
තවත් මිත්‍රයෙක් සමඟය
කෙනෙකු ස්පන්චි උරයක්
එලියට ඇද්දාය
ඔෆිස් කිට් 
කපුටියන් විය
එක නිමේශයකට 
එකෙකුට එකෙන් 
මචං විය 
කොලු බාගම විය
විඩාකර ගමන 
හිනාවෙන් ගෙනයන්නෝය
එය බලා මෙය ලීවාය 

#අනුවාShare on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment