අවසානයේ ඇය පට්ටම වේ**කි


අවසානයේ ඇය පට්ටම වේ**කි 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

ගැහැණියක් 
දිනකට කී වතාවක් 
පිරිමියෙක් අතින් දූෂණය වෙනවද
කිසිම පැමිණිල්ලක් නැතිවම
කිසිඳු නඩු විබාගයක් නැතිවම 
කිසිම සාක්ෂියක් ඉතිරි නොකරම 
පිරිමින් කීදෙනක් 
ඇගේ මුලු සරුවාංගයක් 
සිඹිනවා ඇත් ද
ඈ සමග යහන්ගත වනවා ඇත් ද
ඇයට බඩුවක් කියනව ඇත් ද 
ඇති 
හොඳටම ඇති 
ඇගේ එකඳු බ්‍රා පටියක් 
අයෙකුගේ සිතේ සිනමාව 
මැවිම ඇරඹෙන්නට 
ඇගේ අපහසුව 
පිරිමින් කීදෙනෙකුගේ 
වින්දනයක් වනවා ඇත් ද 
ඇය වසාගෙන යන විලි 
කීදෙනෙකුට නිරුවත් වනවා ඇත් ද
මේ කිසිවක් නොදත් ඇය 
කෙතරම් දුරට 
සමාජයකට 
පට්ටම වේසියක් 
වනවා ඇත් ද
එනමුත් 
සිතිවිලි වලට 
කොහෙද සීමාවක් 
කොහෙද තහනමක් 

#අනුවා 
Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment