අගුණ කාලගුණ


අගුණ කාලගුණ 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

මිනිස්සු වර්ග උනා 
පරිසරය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වෙනකොටත්  
එහෙමත් නැත්තම් ඒ ඒ වගකීම් 
සලාක කරලම දුන්නා 
අහවලාගේ ගස් අහවලාගේ ලෙසම 
කාලගුණයට ඔය කොයි කවුරුත් එක බව 
මේ කාල වකවානුවේ කොයි කාටත් 
යහමින් තේරෙනවා ඇති 
ලෝකය නානාප්‍රකාරයේ 
බීම වර්ග සොයා ගත්තත් 
ඒවාට අර කෝලා මේ කෝලා කීවත් 
සීතල වතුර උගුරක තියෙන ගැම්ම 
ඔය කොයි කෝලාවකටවත් 
දෙන්නට බැරි බව 
තවමත්, 
අධි සුඛෝපභෝගී ජීවිත වලට
නොතේරෙන ගාණයි 
මේ සොබාව ධර්මයාට පණ තියෙනවා 
මේ ගස් වලට මේ පස් වලට 
මේ වතුරට පවා 
පණ තියෙනවා 
ඉඳලා හිටලාවත් 
අවට තියෙන පරිසරය වෙනුවෙන් 
දෙයක් දෙකක් කළා නම් 
මෙච්චර හරියක් 
මේ වෙනකොට වෙන්නේ නෑ 
උදේ අට නමයට දැනෙන 
උහුලන්නට බැරි අව්ව 
ඔච්චරම දැඩි වෙන්නේ නෑ 
ලිං පතුල් පෙනෙන තෙක් 
වතුර හිඳෙන්නේ නෑ 
වැඩිය නෙවෙයි පොඩ්ඩක් විතර, 
පොඩ්ඩක් විතර එයා වෙනුවෙන්නුත් 
දෙයක් කරලා බලන්න 

#අනුවා 
Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment