හැර දා !


හැර දා !

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

මුළු ලෝකයක් 
ඔහුගෙන් ඇසුවේ 
එකම ප්‍රශ්නයයි 
'තමුසෙට පිස්සුද ඕයි '
'ඔය කෙල්ල විතරද ඉන්නේ '
සිහි විකල් ගතියෙන්ම 
ඔහු තමන්ගේ අතේ තිවුණු 
බාගෙට ඉවර වුණු 
බාල වර්ගයේ අරක්කු බෝතලය 
බලා කින්ඩියට මෙන් 
සිනා සුනා පමණි 
' එයා එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි ' 
කියන්නට තරම් 
වෙරක් ඔහුට නොතිබුණ ගානයි 
'උඹව නොලැබුනොත් 
මං උඹව මරනවා '
ඔහු ඇයට පෙර දිනෙක 
වෙන්වීමේ වේදනාව 
දරා ගන්නට බැරිම තැන 
කිව්වාට ආදරයේ උපරිමයෙන් 
එකඳු කඳුලක් නොහෙලා මෙන් 
ව්‍යාජව සතුටු වෙන්නට 
ඒ පිරිමි හිතට 
අවසානයේ ඉතිරි වූවේ 
ඇයගේ 
විවාහා ආරාධනා පත පමණයි 

#අනුවා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment