ඇය නමින් අසවලාය


ඇය නමින් අසවලාය 

සිත්තම් මායා | ප්‍රමිල සිල්වා 

වර්ණවත් පින්තාරුවෙන් 
පාටකල දුක මුහුණ...
මුතුකැට සිනාවෙන් 
මකා තම පසුතැවිල්ල...

ඇය...

හැමෝගෙම සිත් අරන්..
ආදරය නොම කරන්..
කාමරේ පටලවන්...
පාරෙදී නොහදුනපන්...
කලළුවරේ අතගාන්...
හිමිදිරියේ අමතක කරන්...
ජීවිතේ දුක් කදුලු 
හිතේ මැදදේ තදකරන්...
උගේ තිබු ඒ ජඩ කමට...
රැවටිලා ලෝකයට...
සතුට ගත් එකාගෙන්..
හෙට උදේ කුණුහරුප අහන...
ලෝකයක් සතුටු කල 
ඇය නමින් 
"ගණිකාව"


#Cracky_Quote #Cracky


Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment