ඇයට සැනහෙන්නට


ඇයට සැනහෙන්නට 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

හැම මනුස්සයෙක්ම කැමතියි 
ගෞරවය ලබන්න 
පොඩ්ඩක්ම හරි 
ලංකාව වගේ පීතෘ මූලික රටක 
ගැහැණියකට ඒ දේ නොලැබෙන තරම් 
මොන බයිලාව ගැහුවත් 
පිරිමියෙක් කැමති නෑ 
ගැහැණියක් ඉස්සරහට යනවට 
ඉතිං උඹ දැන් තර්ක කරාවි 
සුරංගනා කතා ගොඩාක් කියාවි 
එහෙම නෑ මෙහෙමයි කියන්නට 
නමුත් යතාර්ථය එයයි 
ගැහැණියක් ඉදිරියට යනවිට 
සතුටුවන එකම පිරිමියා 
අප්පච්චි කෙනෙක් පමණි
හා, එය එසේ නොවේද ? 
දීලා බලන්න පොඩි ගරුත්වයක් 
ගැහැණියකට 
සැනහෙන්නට ඇයට 
ආත්ම ගාණකට 

#අනුවා 
Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment