ලට්ට ලොට්ට යාළුවෝ


ලට්ට ලොට්ට යාළුවෝ 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

යාළුවෝ නම් ඉන්නවා ලොට් එකක් 
ඒත් මේ ලඟකදී 
එතැනින් එකෙක් මගෙන් අහපි 
" ඉන්නවද ඕනේ වෙලාවට ඔය අතරෙන් එකෙක් "
" ඔව් " පිළිතුරයි මාගේ 
එනමුදු search වෙයි එක දිගට සිත තුළින් 
" ඉන්නවාද එකෙක් ? "
' Results not found '
හදවත හරි හරියට රිද්දමින් 
පිළිතුරු ලදිමි 
බහුතරයකගේ සිත් මෙන් 
ඉතිං සාධාරණීකරණය කරගනියි 
මම මාවම 
' ඉන්නවනේ මම එයාලට ඕනේ වෙලාවට '
එය සෑහීමක් නොගෙනෙයි, නොදෙයි 
වැටුණා මම, මේ ලඟකදී 
බර කල්පනාවකට 
ලෝකයේම ප්‍රශ්න හරියට 
ගත්තාට කරට 
මොන ලෝකයට උර දෙන්නේ 
එකම එක පුද්ගලික ගැටළුවකට, 
යාන්ත්‍රිකරණය වෙලා 
හැම මනුස්ස ජීවියෙක්ම 
මානුශීය නැති තරම් ම 
ඉතිං සිතුවා මමත් 
බලාගන්නවා මින් මතුවට මගේම වැඩක් 
අකමැති නම් සිනා නොවෙනවා මුණිච්චාවටවත් 
අකමැති නම් කතා නොකරනවා සිත් පෑරුණත් 
මෙය පොදු ගැටළුවකි  
සමාජීය වූ හැම මිනිසාටම 

#අනුවා 

Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment