ලූප්ත කලාකරුවා


ලූප්ත කලාකරුවා 

සිත්තම් මායා | අනූ පෙරේරා 

කලාකාරයෙක් 
බිහිවන්නේම 
හුදු විරහවෙන්මය 
ඉතිං ඔහුගේ නිර්මාණය විරහවක්මය
ආදරය වාගෙ නොව
විරහව හෙන මාර්කට්‍ය
මිනිසුන්ගේ හිත අහන්න පුරුදුම
වේදනාවමය
ඉතිං විශ්වය පිරවෙන්නේම 
වේදනාවෙන්මය 
ඒකපාර්ශවීය ආදර මතකයකට
විස්කි උගුරු දෙකක් 
කලවම් කොට
නිර්මාණකරුවෙකු අතින්
සම්භාවනීය යැයි 
බිහිවන්නේ 
ආන්න ඒ කියන්නා වූ වේදනාවමය
ඉතිං ලෝකය සමබර වන්නේ කොහොමද
දුක සතුට අතරේ 
බරින් වැඩිම දේ 
නුඹ දැන් දන්නවාද

#අනුවා


Share on Google Plus

About Anu Perera

Anu Perera is an Author by publishing her first novel "HIKO". Anu has written more than 70 of articles to Siththam Maya Blog and has shown her colors to the readers. Some of Her articles smell radicality while giving a message to the whole society.
Post a Comment